Gébics Természetvédelmi Egyesület

"A természet hatalmas, az ember parányi. Ezért aztán az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel, mennyire érti meg, és hogyan használja fel erőit saját hasznára." (Szent-Györgyi Albert)

Természet- és környezetvédelem, kutatás

Környezeti nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, szemléletformálás, programok

Önkéntesség

Az Egyesület alapcéljai

 1. A dávodi Földvári-tónál évek óta zajló madárgyűrűzési, vonulás-kutatási tevékenység folyamatos biztosítása, egyéb védett és fokozottan védett állat- és növényfajok, életközösségek vizsgálata.

 2. Baján és környékén szemléletformálás, ifjúságnevelés, előadások, terepi foglalkozások, bemutató gyűrűzések, valamint kiadványok segítségével.

 3. Baja és térségének a környezet- és természetvédelmi tevékenységeiben aktív részvétel a Kiskunsági valamint a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságokkal együttműködve.

 4. Együttműködés a térség civil szervezeteivel, oktatási intézményeivel.

 5. Tudományos felmérésekben, kutatásokban szerepvállalás országos szinten.

Az Egyesület a felsorolt célok megvalósítása érdekében a következő tevékenységeket végzi

 • Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 • Természetvédelem, állatvédelem
 • Környezetvédelem
 • Rendezvények szervezése
 • Kiadványkészítés (saját tevékenységgel kapcsolatban)
 • Kutatás, fejlesztés
 • Ifjúsági programok, táborok szervezése

Programok és tevékenység

Dávodi Földvári-tó projekt

Dávodi Földvári-tó Természetvédelmi Terület a Duna folyam mentett árterén, a Mohácsi-szigeten, Dávod község határában található. Nevét a tőle nyugatra fekvő ősi földvárról kapta, melynek nyomai mai is észrevehetők. Védetté nyilvánítása a 19/2000. (VII.24.) KöM rendelet tartalmazza, mely szerint a védetté nyilvánítás célja „a természetközeli állapotban megmaradt egykori Duna holtág értékes flórájának és faunájának megőrzése”.

Jellegéből adódóan kitűnő fészkelési helyet biztosít különböző nádhoz kötődő madárfajok és ragadozó madarak számára is, valamint a vonulási időszakban táplálkozási és pihenőhelyként funkcionál. A monitoring tevékenység nemcsak azért szükséges, hogy pontos képet kapjunk a területen előforduló fajokról, ezáltal pedig hatékonyabban oldjuk meg a terület gyakorlati természetvédelmét, hanem alkalmat és helyszínt teremthet a környezeti nevelés számára is.

AH (ACTIO HUNGARICA) 

A területen tudományos célú énekes madár-gyűrűzés 2004-ben kezdődött, amikor a terület kezelése a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósághoz került. Akkor még alkalmi, rendszertelen gyűrűzések voltak több éven keresztül.

TUDJ MEG TÖBBET AZ AH TÁBORRÓL

A rendszeres és folyamatos gyűrűzés 2010-től indult el, amely a CES napokon kívül a nyári-őszi vonulás idejére került megszervezésre.

2010-ben összesen 14 hálóval 50 napon keresztül zajlottak a madár-jelölések. Majd a korábban már kialakított pallósor 2011-ben lett helyreállítva, a kiigazított nyomvonalon már 14 háló állt egy vonalban a korábbi 8 helyett, és 10 héten át dolgoztak a szakemberek a területen (9 egybefüggő hét, amit egy októberi hét egészített ki). A 2011. évi munka részletességének és eredményességének köszönhetően nyerte el a tábor az „Actio Hungarica” (AH) tábor rangot, így 2012 óta már így funkcionál a magyarországi gyűrűző táborok között. Az AH protokollnak megfelelően működik a gyűrűző állomás, amely éves szinten mintegy 70-100 munkanappal, július harmadik harmadától szeptember végéig, illetve októberben még legalább egy hétig aktív, ha az időjárás lehetővé teszi a tudományos munkát.

A tó déli részén kialakított hálóállások alapvetően több élőhelytípus mintázására szolgálnak: bokros élőhelyeken 7, míg nádas-gyékényes élőhelyeken összesen 14 hálót használunk. Ebben az időszakban a madarak mennyisége nem teszi lehetővé, hogy a fogás helyénél történjen a gyűrűzés, az adminisztrációs feladatok, valamint a biometriai adatok felvétele egy erre kijelölt gyűrűző helyen zajlik.

CES

Az Állandó Ráfordítású Gyűrűzés (CES – Constant Effort Sites) program olyan információk gyűjtését tűzi ki céljául, amelyek segítenek feltárni a fészkelő madárállományok változásait a költési időszakban történő egyedi gyűrűzés segítségével. Dávodon 2010-ben kezdődtek meg az ilyen jellegű kutatások.

TUDJ MEG TÖBBET A CES PROGRAMRÓL

A „CES protokoll” előírásai alapján végezhető a mintavételezés, amely tartalmazza a monitoring tevékenység helyszínének megválasztásának, a hálózásnak a szabályait is. Mivel a program fő célja hosszú távú adatokat gyűjteni az énekesmadarak állományának és túlélési rátájuknak változásáról, egy-egy adott helyen a munkát legalább 4 évig folyatni kell. A gyűrűzési napok április 15. és július 15. között kell, hogy legyenek, 10 napos intervallumokban 1-1 napon, összesen 9 alkalommal. Fontos előírás az is, hogy két gyűrűzés között legalább 5 nap teljen el.

A mintavételezések alkalmával terepnaplót kell vezetni, melyben rögzítésre kerülnek a gyűrűzési adatok (kötelező elemként a gyűrűszám, fogás/visszafogás, óra, faj, kor, ivar, kotlófolt fejlettségi kód, opcionálisan pedig a szárnyhossz, 3. evező hossz, csüdhossz, tömeg, zsír, hálószám), élőhely adatok, időjárási viszonyok, melyek az eredmények kiértékelésénél fontos információ-tartalommal bírnak.

GÉMTELEP

A vegyes gémtelepen is zajlik alkalmi gyűrűzés, az 1990-es években két alkalommal, 2010-től azonban minden olyan évben, amikor az időjárás, a vízállás és a költés lehetővé teszi. A tó nádasában bakcsó, szürkegém, kis kócsag, nagy kócsag, vörös gém, kanalasgém és barna rétihéja is kapott már gyűrűt.

TUDJ MEG TÖBBET A GÉMTELEPRŐL

A gémek esetében fióka korban, röpképtelen állapotban zajlik a gyűrűzés. A zavarás minimalizálása érdekében a telepen egy óránál hosszabb ideig nem időznek gyűrűzés céljából a szakemberek. Az elmúlt években a technikai fejlődés vívmányait kihasználva előzetesen pontosításra kerül a fészektelep aktuális helye, ugyanis drónnal videó felvétel készül, amivel jól becsülhető a telep nagysága is.

EGYÉB MONITORING TEVÉKENYSÉGEK

A madártani vizsgálatokon kívül, a közelmúltban több fajcsoportra is készültek felmérések (éjszakai lepkék, denevérek, halak, rákok, stb.), melyek közült Egyesületünk számos esetben végzett terepi adatgyűjtést.

Iskolai közösségi szolgálat

2016. január 1-jétől kötelező érettségi előfeltétel az iskolai közösségi szolgálat keretében 50 órát teljesíteni.

A diákok választhatják ki iskoláik lehetőségei között, hogy milyen tevékenységet szeretnének végezni, illetve maga is kezdeményezheti a kapcsolatfelvételt az iskola és a kiválasztott szervezet között. Egyesületünknél a környezet- és természetvédelmi területen teljesíthető a szolgálat, egy nagy projekt keretében.

Egyenlőre a Dávodi Madárgyűrűző Állomás nyári gyűrűzőtáborának idején tudjuk fogadni a középiskolás diákokat, ahol a vonuláskutatás rejtelmeivel ismerkedhetnek meg, miközben segíthetik a szakemberek munkáját. 

Jelenleg 4 középiskolával van élő együttműködési megállapodásunk:

  - III. Béla Gimnázium, Baja
  - Bajai SZK Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Baja
  - Hunyadi János Gimnázium, Bácsalmás
  - Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja, Baja

 Közérdekű önkéntes tevékenység

Egyesületünknél lehetőség van közérdekű önkéntes tevékenység végzésére. Az önkénteseket a megfelelő jogszabályi keretek között foglalkoztatjuk, a tevékenységgel kapcsolatban munkaszerződést kötünk.

Ki végezhet önkéntes munkát?
Az önkéntes munkavégző esetében törvény kifejezetten nagy szabadságot enged, például kiskorú személy is lehet önkéntes. Fontos kitétel azonban, hogy az önkéntes személynek cselekvőképesnek vagy korlátozottan cselekvőképesnek kell lennie, aki 10. életévét betöltött, de kiskorúsága miatt cselekvőképtelen személy.

Az önkéntes lehet magyar állampolgár, EU tagállam valamint Európai Gazdasági Térség államainak állampolgára, Európai Unión kívüli országok állampolgára, amennyiben az őt alkalmazó szervezet megfelelő felelősségbiztosítást köt, ellátása, szállása, visszautazása biztosított, egészségügyi ellátásra jogosult, illetve hatályos idegenrendészeti jogszabályoknak megfelelő státusszal rendelkezik (menekült, menedékes, bevándorolt, letelepedett) vagy egy EU állampolgár egyenes ági rokona, valamint házastársa.

Milyen tevékenység végezhető nálunk?
Az önkéntesek részt vehetnek az egyesületi programok szervezésében és lebonyolításában. Bekapcsolódhatnak kutatási és monitorozási feladatokba, a dávodi Földvári-tó projekt keretében részletesen megismerkedhetnek például a madárgyűrűzés rejtelmeivel. Aki inkább az adminisztráció területén szeretne tevékenykedni, az adatfeldolgozásban is igény mutatkozik a segítőkre.

Támogatóink

Együttműködő Partnereink

© 2017-2020 Gébics Természetvédelmi Egyesület. Minden jog fenntartva.